موسسه غیر دولتی حمایت از کودکان بی پناه کمک

یاسمین، محمدصالح، نازنین و مرتضی 01

ضعیت بی پناهی: پدر کارگر روزمزد است،مادر خانه داراست، این زوج به تازگی صاحب چهار قلو شده اند،...

مبلغ پروژه: 15,000,000 ریال

مبلغ مانده: 15,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 0

مبلغ مشارکت: 0 ریال

نام کودکان : یاسمین، محمدصالح، نازنین و مرتضی
جنسیت:دو دختر و دو پسر
تاریخ تولد: 1401/01/28
تعداد خواهر و برادر:چهارقلو
وضعیت سکونت : استیجاری
محل سکونت : روستای احمد آباد یزد
وضعیت بی پناهی:پدر کارگر روزمزد است،مادر خانه داراست، این زوج  به تازگی صاحب چهار قلو شده اند، جنسیت کودکان دو دختر و دوپسرمی باشد. که به مدت دوسال  نیاز به حمایت های مالی در مورد تهیه پوشک و شیرخشک دارند.

برآورد حمایت ماهیانه: یک میلیون و پانصد هزار تومانهمیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید